การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63
พิธีมอบเกียรติบัตร-รางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 และดำเนินการทดสอบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ภาพบรรยากาศ(บางส่วน)พิธีมอบรางวัล
ดูรูปภาพทั้งหมดใน google drive
 

ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารต่างๆ ได้ที่ Fanpage Facebook : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
เข้าระบบรายบุคคล เพื่อดูคะแนนสอบและดาวน์โหลดเกียรติบัตร
 

ประกาศผลการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63

ผู้เข้าสอบทุกคนสามารถเข้าระบบดูคะแนนรายบุคคล ค่าสถิติ และดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ระบบรายบุคคล
คลิกเข้าระบบรายบุคคล
หมายเหตุ
1. ขอให้นักเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่ได้รับรางวัล (1-5) รอฟังการนัดหมายเพื่อทำพิธีมอบรางวัลหน้าเสาธง
2. นักเรียนโรงเรียนอื่นที่ได้รับรางวัล (1-5) รอรับการติดต่อจากครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อรับมอบรางวัล ณ โรงเรียนของตนเอง
3. นักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนดีเด่น และรางวัลเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวนโหลดเกียรติบัตรได้ในระบบรายบุคคล
 

การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
ขยายหน้าจอหรือคลิกมุมขวาบนของเอกสาร เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ หากไม่ชัดเจน
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63

คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดโปสเตอร์ขนาดใหญ่
คำแนะนำสำหรับการคัดกรองนักเรียนผู้เข้าสอบเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรสโควิด-19
เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจึงขอให้ผู้เข้าสอบ(ตลอดจนผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง) ปฏิบัติตนตามแนวทางการคัดกรองนักเรียนผู้เข้าสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 อย่างเคร่งครัดนะคะ
เอกสารรายละเอียดโครงการการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63 (กำหนดวันสอบ 21 กุมภาพันธ์ 2564)
รายละเอียดที่ควรทราบเกี่ยวกับการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 63
กำหนดการสอบ (ขยายเวลารับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และเลื่อนวันสอบออกไปจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบ)
พฤศจิกายน - ธันวาคม ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการ
20 ธันวาคม 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 รับสมัคร (online)
13 กุมภาพันธ์ 2564 วันสุดท้ายของการชำระค่าสมัคร
16 กุมภาพันธ์ 2564  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
21 กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการสอบ
5 มีนาคม 2564 ประกาศผลสอบ
12 มีนาคม 2564 พิธีมอบรางวัล* (นักเรียนปิยะมหาราชาลัย ทำพิธีมอบหน้าเสาธง)
  (นักเรียนโรงเรียนอื่น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยจะส่งรางวัลและเกียรติบัตรไปให้)
หมายเลขบัญชีธนาคาร
สำหรับชำระค่าสมัคร
(เพียง 30 บาท)
ธนาคาร : กรุงไทย
เลขที่บัญชี : 660-0-17741-1
ชื่อบัญชี : การทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
Fanpage Facebook
สำหรับทักแชท ส่งสลิป
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
หมายเหตุ : 


ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
  คำถาม-คำตอบ
เหตุใดโรงเรียนจึงจัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
หากลองนึกดีๆ จะเห็นได้ว่า โรงเรียนดังๆ หรือโรงเรียนใหญ่ๆ ที่ประสบผลสำเร็จในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา จะมีการสอบวัดความเป็นเลิศฯ/สอบเตรียมความพร้อม หรือสอบแข่งขันใดๆ ที่จะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ลองสอบ/อุ่นเครื่องก่อนลงสนามสอบจริง (อาทิ การสอบ Science Math Test  ของโรงเรียนกลุ่มจุฬาภรณ, การสอบแข่งขันทักษะความเป็ฯเลิศฯ ของหลายๆ โรงเรียน)

ในขณะที่หลายๆ โรงเรียนที่ไม่ได้จัดการสอบฯ ก็พยายามสนับสนุนให้นักเรียนหาสนามสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง โดยเฉพาะการสอบกับสถาบันเอกชนหลายแห่ง (อาทิ การสอบ TEDTET, การสอบ Pre Admission ต่างๆ, การสอบ DekDee การสอบของบัณฑิตแนะแนว เป็นต้น) ซึ่งรวมไปถึงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยด้วย แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า การสอบของสถานบันเอกชนเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อหารายได้จากการสอบเป็นหลัก และมีต้นทุนในการสอบที่สูงเนื่องจากอยู่ไกลจากโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ อีกทั้งการสอบลักษณะนี้ คุณครูผู้สอนนักเรียนในโรงเรียนไม่มีส่วนร่วมในการออกข้อสอบหรือไม่ทราบผลการสอบของนักเรียนแต่อย่างใด 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพื่อเป็นสนามสอบให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริง โดยครูผู้สอน/ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินการสอบ และนำผลการสอบที่ได้ไปพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบอย่างแท้จริง
   
เหตุใดฉันจึงควรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (และนักเรียนต่างโรงเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม) เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ มีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อย (เพียง 30 บาท) ไม่ต้องเดินทางไปสอบต่างจังหวัด อีกทั้งผลสอบของนักเรียนก็จะถูกนำไปพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน จึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
   
หากฉันทำคะแนนได้น้อย ก็จะอายเมื่อประกาศผลการสอบ
โรงเรียนจะประกาศผลสอบสู่สาธารณะเฉพาะผู้ที่ได้คะแนน 20 อันดับแรกในแต่ละประเภท ส่วนนักเรียนที่ไม่มีชื่อใน 20 อันดับแรก สามารถ Log in เข้าระบบการสมัคร เพื่อดูคะแนนสอบของตนเอง และค่าสถิติการสอบได้ทั้งหมด (นักเรียนคนอื่นจะไม่ทราบคะแนนของเรา)
   
ฉันจะได้อะไรจากการสอบในครั้งนี้
นอกจากจะทราบคะแนนการสอบของตนแล้ว (ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมในการสอบสนามสอบจริง) นักเรียนจะได้สิ่งต่อไปนี้
- ได้ข้อสอบเป็นของตัวเอง พร้อมการเฉลยข้อสอบรายข้อ (ในระบบ)
- ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม (ถึงแม้จะได้คะแนนน้อยก็ตาม)
- อันดับ 1-20 ได้เกียรติบัตรระดับโรงเรียน/ระดับจังหวัด (นำไปเข้า Port Folio ได้)
- อันดับ 1-5 เงินทุนการศึกษา ตามที่กำหนดไว้

ทะเบียนเกียรติบัตร