การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1-2564 ห้องเรียนปกติ
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564
- คลิกที่ปุ่มหน้าหลัก เพื่อดูประกาศรวม        - คลิกที่ปุ่มตามประเภทเพื่อดูรายละเอียด
ให้ลำดับสำรอง (ตามรายชื่อ) รายงานตัวฯ เข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (เรียกครั้งที่ 1)
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศเปลียนแปลงกำหนดการและวิธีการมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ  (ดูรายละเอียดวิธีการมอบตัวที่หน้าหลักการรับนักเรียน)


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ (ในเขต/นอกเขต/ความสามารถพิเศษ/เงื่อนไขพิเศษ)
(23/05/2564)


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ


การประเมินเพื่อเตรียมการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์สอบทำแบบประเมินนี้  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22-23 พ.ค. 2564 นี้

คลิกที่ภาพ หรือคลิกที่นี่ เพื่อตอบแบบประเมิน


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ


ดาวน์โหลดบัตรเข้าห้องสอบ ม.1
(สั่งพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ แล้วนำมาแสดงพร้อมบัตรประชาชนในวันสอบ)

 
ต้องการความช่วยเหลือด้านการสมัครออนไลน์ โปรดติดต่อ
- Facebook Chat โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- กลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ครูอรุษยา : 080-3105603
ครูรัศมี : 093-3856254
ครูอัจฉรา : 089-2753226
ในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.