กิจกรรมการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
กิจกรรมการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น (ทั้งนักเรียนปิยะมหาราชาลัยและโรงเรียนอื่นๆ) ร่วมกิจกรรมการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

-อยู่ระหว่างเตรียมการ-

     

-โครงการทดสอบความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563