หน้าหลักการรับสมัคร
คลิกประเภทการสมัคร
 
- อ่านประกาศ แนวปฏิบัติและรายละเอียดฯ ที่ "หน้าหลักการรับสมัคร"
- คลิกปุ่มตามประเภทการสมัคร

คำแนะนำและเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ให้นักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว/มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดใบมอบตัว -> กรอกข้อมูล -> ปริ๊นท์ลงกระดาษ -> ลงลายมือชื่อรับรอง -> ถ่ายรูป/ทำเป็นไฟล์ พร้อม ปพ.1
2. ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน application หรือเคาท์เตอร์ธนาคาร (ห้ามโอนผ่านตู้ ATM) เตรียมภาพหลักฐานการโอน/สลิปเป็นไฟล์
3. ส่งไฟล์/ภาพเอกสารทั้งหมดทางกล่องข้อความ (Inbox Chat) Fanpage Facebook : โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว/มอบตัว (ลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง และทำเป็นไฟล์ภาพ/PDF ให้เรียบร้อย)
1. ใบมอบตัว 2. สำเนา ปพ.1 (หน้า+หลัง) 3. หลักฐานการโอน

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่


- ดาวน์โหลด/ปริ๊นท์/กรอกข้อมูล/ลงลายมือชื่อ/ถ่ายรูปแนบส่ง


(กรณีโอนผ่าน Application)


(กรณีโอนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร)
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

หมายเหตุ : ห้ามโอนผ่านตู้ ATM โดยเด็ดขาด (เนื่องจากระบบของโรงเรียนไม่สามารถยืนยันตัวตนจากการโอนผ่านช่องทางนี้)

- โปรดตรวจสอบการส่งสลิปการโอนให้ถูกต้อง หากตรวจสอบพบว่าเจตนาใช้สลิปที่ไม่ถูกต้องอาจถูกตัดสิทธิ์และถูกดำเนินคดีใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ
     
- ทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์
- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
(19/04/2565)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ลำดับสำรอง (ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2565 ลำดับสำรอง (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565)
ประกาศให้รายงานตัว ม. 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC) (ครั้งที่ 11 : รายชื่อสำรองลำดับที่ 14)ประกาศให้รายงานตัว ม. 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC) (ครั้งที่ 11 : รายชื่อสำรองลำดับที่ 13)

- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
(09/05/2565)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ลำดับสำรอง (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565)
- นายโชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
(06/05/2565)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง ประกาศ 5 พ.ค. 65)

- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
(05/05/2565)
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง ประกาศ 29 เม.ย. 65)
- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
29/04/65
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง ประกาศ 28 เม.ย. 65)
- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
28/04/65
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรองหลายประเภท ประกาศ 27 เม.ย. 65)
- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
27/04/2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง ประกาศ 26 เม.ย. 65)
- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
26/04/2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง ประกาศ 25 เม.ย. 65)

                                                                                                           นางสาวทิพวรรณ จันทรโกมลวัฒน์ (25 เมษายน 2565)
 
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรอง ประกาศ 22 เม.ย. 65)
- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
22/04/2565
การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (ลำดับสำรองหลายประเภท)
เนื่องจากการประกาศให้รายงานตัวและมอบตัวรอบนี้ ประกอบด้วยรายชื่อนักเรียนหลายประเภทในประกาศเดียว จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเภท ติดตามและดำเนินการตามประกาศในหน้านี้ (หน้าหลัก)

วิธีการและคำแนะนำในการรายงานตัวและมอบตัวแบบ Online อยู่ด้านล่างหัวข้อประกาศนี้
- โชติพัฒน์ จันทรโกมลวัฒน์
(21/04/2565)
 
ปฏิทินการรับสมัคร


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2565
 
อัตราค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565
อัตราค่าบำรุงการศึกษา (ต่อภาคเรียน)
ลำดับ ประเภทห้องเรียน ค่าบำรุงการศึกษา (บาท/ภาคเรียน) หมายเหตุ
1 ห้องเรียนพิเศษ Education Hub (ม.1/1) 35,000  
2 ห้องเรียนพิเศษ MEP (ม.1/2) 17,500  
3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ : SC (ม.1/3 - 1/4) 8,000  
4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ-เทคโนโลยี : SC-ICT (ม.1/5) 8,000  
5 ห้องเรียนปกติ (ม.1/6 - 1/11) 2,000  
6 ห้องเรียนพิเศษ MEP (ม.4/1) 20,000  
7 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ : SC (ม.4/2) 6,000  
8 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ : SCG (ม.4/3) 6,000  
9 ห้องเรียนพิเศษสายภาษา : LG (ม.4/4) 6,000  
10 ห้องเรียนปกติ (ม.4/5 - 4/10) 2,000  

การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รวมทุกประเภท)

หน้าหลักการรับสมัคร
หน้าหลักการรับสมัคร
<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1yADznebNVMN_T45wgon6RzqAdlNXNTiw/preview" width="640" height="480" allow="autoplay"></iframe>