หน้าหลักการรับสมัคร
คลิกประเภทการสมัคร
- อ่านประกาศ แนวปฏิบัติและรายละเอียดฯ ที่ "หน้าหลักการรับสมัคร"
- คลิกปุ่มตามประเภทการสมัคร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2565


(คลิกแท็บ ม.4 โควตา ม.3 ร.ร.เดิม)

ปฏิทินการรับสมัคร
- ประเภทสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 (โควตาม ม.3 โรงเรียนเดิม)
วัน/เวลา/ปี การดำเนินการ หมายเหตุ
พ.ย. 64 - ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  
10 - 24 ม.ค. 65 รับสมัคร online
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
28 ม.ค. 65 สอบคัดเลือก  
4 ก.พ. 65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  
  รายงานตัว  
  มอบตัว  
     


- ประเภทสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
วัน/เวลา/ปี การดำเนินการ หมายเหตุ
พ.ย. 64 - ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  
19-23 ก.พ. 65 รับสมัคร - นักเรียนจากโรงเรียนไหนก็สมัครได้
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
  สอบคัดเลือก ม.1  
7 มี.ค. 65 สอบคัดเลือก ม.4  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  
  รายงานตัว  
  มอบตัว  
     


- ประเภทสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (และ ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ)
วัน/เวลา/ปี การดำเนินการ หมายเหตุ
พ.ย. 64 - ม.ค. 65 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร  
9-13 มี.ค. 65 รับสมัคร - นักเรียนจากโรงเรียนไหนก็สมัครได้
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  
  สอบคัดเลือก  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  
  รายงานตัว  
  มอบตัว  
     


สถิติการเยี่ยมชม