รับสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม)
เมนูการรับสมัครเรียนนักเรียนปีการศึกษา2566

 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควต้า (ม.3 โรงเรียนเดิม) เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566
รับสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม) - ประเภทความสามารถพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม)
การรับสมัครเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โควตา ม.3 โรงเรียนเดิม)

(
19 - 29 ธันวาคม 2565)
                                
(19 - 29 ธันวาคม 2565)
 

ผู้รับผิดชอบ
- นายกิตติภพ คัทธมารศรี
- นายชัชชล แก่นบุบผา
- นายวัชรพงษ์ นาดีสีสุข