ภาพกิจกรรม
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ที่  25  พฤษภาคม  2562 มีการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1  และรายงานตัวนักศคกษาวิชาทหารชั้นปี 2 และ  3    ณ  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม มีนักรียนชั้น ม.4  สนใจสมัครเรียน  ชาย  101  คน  หญิง  15  คน  รวม  116  คน ชั้นปีที่  2  รายงานตัว  106  คน
และชั้นปีที่  3  รายงานตัว 87 คน
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2562,11:51   อ่าน 642 ครั้ง