ภาพกิจกรรม
พิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดพิธีบวงสรวงเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรำลึกถึงครูกวีเอกของโลก ตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย ร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่สืบไป
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,14:39   อ่าน 368 ครั้ง