ภาพกิจกรรม
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดนครพนม ซึ่งโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้ดำเนินการจัดสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดฯ เช่น จุดคัดกรองผู้ปกครองและนักเรียน การสวมหน้ากากอนามัยทุกคน จุดบริการล้างมือ การจัดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร การจัดห้องสอบห้องละ 20 คน เป็นต้น

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,20:26   อ่าน 158 ครั้ง