ภาพกิจกรรม
ดำเนินการตีเส้นถนนและบริเวณลานจอดรถรอบบริเวณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 อุบลราชธานี เข้าดำเนินการตีเส้นถนนและบริเวณลานจอดรถรอบบริเวณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย งบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้ได้รับการประสานสนับสนุนจากท่านมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ศิษย์เก่าปิยะมหาราชาลัยรุ่นปี 22 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2563,14:30   อ่าน 171 ครั้ง