ภาพกิจกรรม
การอบรม การพัฒนาบุคลากร งานพัสดุ งานแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน ได้ดำเนินการจัด การอบรม การพัฒนาบุคลากรงานพัสดุ งานแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุม 100 ปี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2563,13:16   อ่าน 314 ครั้ง