ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Piya Science Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ดำเนินกิจกรรม Piya Science Clinic ซึ่งเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในช่วงเวลา 16.00 น. ถึงเวลาประมาณ 18.00 น. ของทุกวันจันทร์ - ศุกร์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายกับนักเรียน ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นของโรงเรียน

โดยกิจกรรมนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา และจะดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ต้นเดือนมีนาคม) และคาดว่าจะทำให้นักเรียนที่ร่วมกิจกรรมมีความพร้อมทั้งการสอบปลายภาคเรียน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนพิเศษจำนวนมาก
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 356 ครั้ง