ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยกำหนดการทดสอบประเมินความพร้อมทดสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนจึงได้มีการจัดทดสอบประเมินความรู้ Pre M.1 (P.Y.) ใบสมัครและรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 1483 ครั้ง