ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและติดเชื้อโ
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) กำหนดเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จัดปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) ขอให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามประกาศจากทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 485 ครั้ง