ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กำหนดการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันอังคาร-ศุกร์ ที่ 14-24 กรกฎาคม 2563
-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 660 บาท
-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 730 บาท
ให้นักเรียนเตรียมเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาด้วยในวันดังกล่าว
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 806 ครั้ง