เมนูพิเศษ
แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้และเพิ่มทักษะด้านอาชีพและเทคโนโลยีดิจิทัล  รุ่นที่  5  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย"
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 9  -  11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หอประชุมรัตนโกเศศ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2561,00:00   อ่าน 272 ครั้ง