เมนูพิเศษ
ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรับรางวัลเกียรติยศจากผลงานปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-20 พ.ค. 2562 ณ  ร.ร.บดิยทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์ 2 )  จำนวน 4 รางวัลคือ 
1. เกียรติบัตรรางวัลศูนย์ขับเคลื่อนศูนย์ครอบตรัวพอเพียง ระดับดี
2. เกียรติบัตรรางวัลการขับเคลื่อนด้านศาสนา วัฒนธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์
3. ด้านประชาธิปไตย
4. โล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนขยายเครือข่ายศูนย์ครอบครัวเพียง
คณะทำงานขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันและให้การสนับสนุนทำให้การขับเคลื่อนฯ ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 416 ครั้ง