............................................................แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง

  • แบบทดสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ
  • ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
  • นักเรียนมีเวลาในการทำแบบทดสอบนี้ 3

 

 

 


Code Calendar by zalim-code.com 
ติดตามความเคลื่ยนไหวได้ทาง FACBOOK