สถิติ O-NET
สถิติ O-NET โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชา 2556 2557 2558 2559
โรงเรียน ประเทศ +/- โรงเรียน ประเทศ +/- โรงเรียน ประเทศ +/- โรงเรียน ประเทศ +/-
ภาษาไทย 51.41 44.25 +7.16 38.65 35.20 +3.45 47.36 42.64 +4.72 55.36 46.36 +9.00
คณิตศาสตร์ 30.62 25.45 +5.17 36.64 29.65 +6.99 42.55 32.40 +10.15 42.03 29.31 +12.72
วิทยาศาสตร์ 45.27 37.95 +7.32 45.86 38.62 +7.24 45.28 37.63 +7.65 43.21 34.99 +8.22
สังคมศึกษา 46.76 39.37 +7.39 52.65 46.79 +5.86 53.29 46.24 +7.05 58.58 49.00 +9.58
สุข-พลศึกษา 64.33 58.30 +6.03 64.15 59.32 +4.83 - - - - - -
ศิลปะ 49.37 43.65 +5.72 50.75 43.14 +7.61 - - - - - -
การงานอาชีพฯ 51.83 44.46 +7.37 50.15 45.42 +4.73 - - - - - -
ภาษาอังกฤษ 33.52 30.35 +3.17 28.66 27.46 +1.20 36.28 30.54 +5.74 39.92 31.80 +8.12
เฉลี่ย 46.64 40.47 +6.17 45.94 40.70 +5.24 44.95 37.89 +7.06 47.82 38.29 +9.53
- หมายถึง ไม่มีการสอบในวิชานั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชา 2556 2557 2558 2559
โรงเรียน ประเทศ +/- โรงเรียน ประเทศ +/- โรงเรียน ประเทศ +/- โรงเรียน ประเทศ +/-
ภาษาไทย 56.57 49.26 +7.31 56.54 50.76 +5.78 53.07 49.36 +3.71 60.75 52.29 +8.46
คณิตศาสตร์ 25.48 20.48 +5.00 26.32 21.74 +4.58 31.25 26.59 +4.66 31.33 24.88 +6.45
วิทยาศาสตร์ 34.85 30.48 +4.37 36.89 32.54 +4.35 36.79 33.40 +3.39 35.15 31.62 +3.53
สังคมศึกษา 37.04 33.02 +4.02 39.99 36.53 +3.64 42.41 39.71 +2.70 40.28 35.89 +4.39
สุข-พลศึกษา 67.97 62.03 +5.94 56.86 51.94 +4.92 - - - - - -
ศิลปะ 32.25 29.00 +3.25 34.80 34.64 +0.16 - - - - - -
การงานอาชีพฯ 55.60 49.98 +5.62 52.80 49.01 +3.79 - - - - - -
ภาษาอังกฤษ 29.52 25.35 +4.17 26.25 23.44 +2.81 27.75 24.98 +2.77 32.23 27.76 +4.47
เฉลี่ย 42.41 37.45 +4.96 41.31 37.58 +3.73 38.25 34.81 +3.45 39.95 34.49 +5.46
- หมายถึง ไม่มีการสอบในวิชานั้น

ดาวน์โหลดต้นฉบับผลและสถิติคะแนน O-NET โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (จาก สทศ.)
ปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2557 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2555 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2552 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

คลิกที่นี่ เพื่อไปยังหน้า "คลังข้อสอบ O-NET"