ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 692) 09 มี.ค. 62
แบบประเมินการความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะสร้างอาชีพ" (อ่าน 143) 04 ก.พ. 62
แบบประเมินการจัดงานโครงการ 1 ห้องเรียน 1 กิจกรรม ( 1 Class 1 Act ) ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปิยะมหาร (อ่าน 14) 10 ม.ค. 62
การขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียนแบบ online โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (อ่าน 184) 08 ธ.ค. 61
ประกาศผลการทดสอบความรู้โครงการ Pre M.1 (อ่าน 3293) 03 ธ.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 238) 22 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre-M.1) (อ่าน 2030) 21 พ.ย. 61
ปิยะมหาราชาลัยประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 560) 14 พ.ย. 61
การทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562(Pre-M.1 P.Y.2561) (อ่าน 1100) 31 ต.ค. 61
การขออนุญาตใช้รถยนต์แบบ online โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (อ่าน 218) 09 ต.ค. 61
ระบบรับสมัคร 109 ปิยะมหาราชาลัย มินิมาราธอน (อ่าน 104) 20 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามออนไลน์การใช้บริการยานพาหนะโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (อ่าน 16) 14 ก.ย. 61
ขอเชิญร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 321) 13 ส.ค. 61
ตราสัญลักษณ์ 232 ปี เมืองนครพนม (อ่าน 92) 13 ส.ค. 61
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 359) 03 ส.ค. 61
เปิดรับสมัครวันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 9.00 น. - 31 ก.ค. 2561 เวลา 16.30 น. (อ่าน 12) 31 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (อ่าน 439) 22 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการ (อ่าน 261) 18 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application Nextschool (อ่าน 425) 10 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ สพม.22 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 316) 23 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ม.2,ม.3,ม.5 และม.6 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 359) 21 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 402) 14 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1314) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 760) 03 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา (อ่าน 880) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 966) 13 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1573) 12 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 850) 09 มี.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1476) 07 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (อ่าน 584) 15 ก.พ. 61
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 784) 11 ก.พ. 61
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1375) 08 ก.พ. 61
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ Education Hub (อ่าน 568) 06 ก.พ. 61
รายละเอียดการสมัครโครงการห้องเรียน Mini English Program (MEP) (อ่าน 566) 05 ก.พ. 61
กิจกรรม Piya Science Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 390) 25 ม.ค. 61
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 551) 19 ม.ค. 61
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 28) 09 ม.ค. 61
โรงเรียนธนาคารปิยะมหาราชาลัย (อ่าน 59) 09 ม.ค. 61
การประกวดสวนหย่อมภายในโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 495) 08 ม.ค. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนตอบปัญหาโครงการรักษ์การอ่านบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ (อ่าน 502) 08 ม.ค. 61