โรงเรียปิยะมหาราชาลัย ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง Welcome To Piyamaharachalai School
เมนูด่วน
ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564
เมนูประกาศ
ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (4 ตำแหน่ง 7 อัตรา) และยกเลิกการใช้แบบฯ ผลตรวจโควิด-19
ข่าวประชาสัมพันธ์
การยื่นซองประมูลร้านค้าโรงอาหารโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ปีการศึกษา 2564
เมนูประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เมนูสนับสนุนการศึกษา
ประกาศเรื่องพิเศษงานวิชาการ
เมนูออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์
รับเรื่องร้องเรียน
เมนูวีดิทัศน์
เมนูนักเรียน
เมนูครู
เมนูทั่วไป
PIYA Official Fanpage Facebook
ลิ้งค์น่าสนใจ