หน้าหลักโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
การเก็บข้อมูลรายบุคคลนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
ขอให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ทุกห้อง/ทุกระดับชั้น กรอกข้อมูลแบบเก็บนักเรียนรายบุคคล (คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้)