สถิติ O-NET
สถิติ O-NET โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา ระดับคะแนน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ การงาน
อาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2563 +/- +9.87 +10.22 +5.56 - - - - +10.35 +9.00
โรงเรียน 64.16 35.68 35.45 - - - - 44.73 45.00
ประเทศ 54.29 25.46 29.89 - - - - 34.38 36.00
2562 +/- +15.32 +14.60 +6.67 - - - - +13.16 +12.44
โรงเรียน 70.46 41.33 36.74 - - - - 46.41 48.73
ประเทศ 55.14 26.73 30.07 - - - - 33.25 36.30
2561 +/- +12.74 +11.16 +8.31 - - - - +5.49 +9.43
โรงเรียน 67.16 41.20 44.41 - - - - 34.94 46.93
ประเทศ 54.42 30.04 36.10 - - - - 29.45 37.50
2560 +/- +10.04 +11.56 +7.07 - - - - +5.18 +8.46
โรงเรียน 58.33 37.86 39.35 - - - - 35.63 42.79
ประเทศ 48.29 26.30 32.28 - - - - 30.45 34.33
2559 +/- +9.00 +12.72 +8.22 +9.58 - - - +8.12 +9.53
โรงเรียน 55.36 42.03 43.21 58.58 - - - 39.92 47.82
ประเทศ 46.36 29.31 34.99 49.00 - - - 31.80 38.29
2558 +/- +4.72 +10.15 +7.65 +7.05 - - - +5.74 +7.06
โรงเรียน 47.36 42.55 45.28 53.29 - - - 36.28 44.95
ประเทศ 42.64 32.40 37.63 46.24 - - - 30.54 37.89
2557 +/- +3.45 +6.99 +7.24 +5.86 +4.83 +7.61 +4.73 +1.20 +5.24
โรงเรียน 38.65 36.64 45.86 52.65 64.15 50.75 50.15 28.66 45.94
ประเทศ 35.20 29.65 38.62 46.79 59.32 43.14 45.42 27.46 40.70
2556 +/- +7.16 +5.17 +7.32 +7.39 +6.03 +5.72 +7.37 +3.17 +6.17
โรงเรียน 51.41 30.62 45.27 46.76 64.33 49.37 51.83 33.52 46.64
ประเทศ 44.25 25.45 37.95 39.37 58.30 43.65 44.46 30.35 40.47
- หมายถึง ไม่มีการสอบในวิชานั้น


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา ระดับคะแนน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ การงาน
อาชีพฯ
ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
2563 +/- +5.41 +3.18 +3.47 +3.05 - - - +4.36 +3.89
โรงเรียน 49.77 29.22 36.15 38.98 - - - 34.30 37.68
ประเทศ 44.36 26.04 32.68 35.93 - - - 29.94 33.79
2562 +/- +7.45 +7.26 +3.29 +3.41 - - - +5.35 +5.35
โรงเรียน 49.66 32.67 32.49 39.11 - - - 34.55 37.70
ประเทศ 42.21 25.41 29.20 35.70 - - - 29.20 32.34
2561 +/- +8.54 +7.52 +3.32 +2.89 - - - +7.35 +5.93
โรงเรียน 55.85 38.24 33.83 38.05 - - - 38.76 40.95
ประเทศ 47.31 30.72 30.51 35.16 - - - 31.41 35.02
2560 +/- +8.41 +6.16 +3.61 +3.83 - - - +4.25 +5.25
โรงเรียน 57.39 30.69 32.98 38.53 - - - 32.56 38.43
ประเทศ 49.25 24.53 29.37 34.70 - - - 28.31 33.23
2559 +/- +8.46 +6.45 +3.53 +4.39 - - - +4.47 +5.46
โรงเรียน 60.75 31.33 35.15 40.28 - - - 32.23 39.95
ประเทศ 52.29 24.88 31.62 35.89 - - - 27.76 34.49
2558 +/- +3.71 +4.66 +3.39 +2.70 - - - +2.77 +3.45
โรงเรียน 53.07 31.25 36.79 42.41 - - - 27.75 38.25
ประเทศ 49.36 26.59 33.40 39.71 - - - 24.98 34.81
2557 +/- +5.78 +4.58 +4.35 +3.64 +4.92 +0.16 +3.79 +2.81 +3.73
โรงเรียน 56.54 26.32 36.89 39.99 56.86 34.80 52.80 26.25 41.31
ประเทศ 50.76 21.74 32.54 36.53 51.94 34.64 49.01 23.44 37.58
2556 +/- +7.31 +5.00 +4.37 +4.02 +5.94 +3.25 +5.62 +4.17 +4.96
โรงเรียน 56.57 25.48 34.85 37.04 67.97 32.25 55.60 29.52 42.41
ประเทศ 49.26 20.48 30.48 33.02 62.03 29.00 49.98 25.35 37.45
- หมายถึง ไม่มีการสอบในวิชานั้น


ดาวน์โหลดต้นฉบับผลและสถิติคะแนน O-NET โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (จาก สทศ.)
ปีการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2562 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2561 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2560 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2559 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2558 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2557 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2556 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2555 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2554 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2553 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2552 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

คลิกที่นี่

เพื่อไปยังหน้า "คลังข้อสอบ O-NET"