กิจกรรมยุวกาชาด
หน้าหลักกิจกรรมยุวกาชาด
 
         
         
         

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปีการศึกษา 2565
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
การสอบวัดผลกิจกรรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2564
คำแนะนำในการทำข้อสอบ (สำคัญมาก)
1. กรอก E-mail ที่มีรูปแบบถูกต้องและใช้งานได้จริง (ระบบจะส่งไฟล์เกียรติบัตรทาง E-mail ทันทีหลังส่งคำตอบ)
2. ตรวจสอบชื่อ-สกุลให้ถูกต้อง (ชื่อ-สกุลจะปรากฏในไฟล์เกียรติบัตร)
3. จำกัดให้ทำข้อสอบได้ครั้งเดียวต่อ E-mail
สื่อการเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาด
ฐานที่ 1 : กาชาดและยุวกาชาด

ใบความรู้ เรื่อง การกาชาดและยุวกาชาดฐานที่ 2 : สุขภาพ

- วีดิทัศน์ : วิธีเลือกซื้ออาหารกระป๋องให้ปลอดภัย
- วีดิทัศน์ : ดูแลตัวเองเบื้องต้น สังคมช่วยเอื้อเฟ้อ เพื่อเราทุกคนปลอดภัยโควิด
- วีดิทัศน์ : วิธีปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้


ฐานที่ 3 : กิจกรรมและสัมพันธภาพ

ใบความรู้ เรื่อง เคล็ดลับการสร้างสัมพันธภาพ ฐานที่ 4 : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ใบความรู้ เรื่อง การบำเพ็ญประโยชน์


ตัวอย่างไฟล์เกียรติบัตร


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าทำข้อสอบ