ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศเดิม และประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ใหม่)
ยกเลิกประกาศเดิม และประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ใหม่)

       ตามประกาศของที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน  2  อัตรา  ลงวันที่  22  เมษายน  2562 
      เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  พิจารณาแล้ว  และเพื่อให้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  จึงให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  ไม่ก่อนวันที่  2  พฤษภาคม  2562  โรงเรียนจึงขอยกเลิกประกาศ  ดังกล่าวข้างต้น

และประกาศรับสมัครใหม่

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 309 ครั้ง