ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต)
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562 นางสาววันทนีย์ ทรัพย์เสนาะ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณ เขตพื้นที่ 15 พร้อมคณะลงพื้นที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เพื่อดำเนินการตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต) งบประมาณ 4,995,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยท่านผู้อำนวยการศิริชัย ไตรยราช และคณะให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 584 ครั้ง