วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
 
ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด) หมายเหตุ
72/65 6 ก.ย. 2565 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9-6/10
71/65 28 ส.ค. 2565 สอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สอวน.
70/65 30 ส.ค. 2565 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5-5/8
69/65 29 ส.ค. 2565 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ
68/65 26 ส.ค. 2565 มหกรรมวิชการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
67/65 20 ส.ค. 2565 การอบรมแกนนำนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
66/65 23 ส.ค. 2565 กิจกรรมวัยใสใส่บาตร ม.5/1-5/4
65/65 20 ส.ค. 2565 งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดนครพนม
64/65 17 ส.ค. 2565 มอบช่อดอกไม้นักเรียน AFS รุ่นที่ 61
63/65 16 ส.ค. 2565 กิจกรรมวัยใสใส่บาตร ม.4/7-4/10
62/65 16 ส.ค. 2565 รับตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน
61/65 11 ส.ค. 2565 กิจกรรมวันอาเซียน
60/65 11 ส.ค. 2565 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
59/65 10 ส.ค. 2565 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
58/65 10 ส.ค. 2565 กิจกรรมประชุมวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
57/65 8 ส.ค. 2565 วัยใสใส่บาตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6-4/6
56/65 9 ส.ค. 2565 การมอบเกียรติบัตรโครงการ AFS เพื่อการศึกษา
55/65 7 ส.ค. 2565 กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพสู่อนาคต (MEP)
54/65 5 ส.ค. 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหวิทยาเขตพุทไธสง จ.บุรีรัมย์
53/65 3 ส.ค. 2565 กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565
52/65 2 ส.ค. 2565 กิจกรรมวัยใสใส่บาตร ระดับชั้น ม.3/6-ม.4/2
51/65 2 ส.ค. 2565 พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
50/65 22 ก.ค. 2565 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนครขอนแก่น
49/65 21 ก.ค. 2565 รางวัลพระราชทานการประกวดปลาสวยงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 32
48/65 19 ก.ค. 2565 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
47/65 12 ก.ค. 2565 กิจกรรมค่ายส่งเสริมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ MEP
46/65 12 ก.ค. 2565 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
45/65 6 ก.ค. 2565 พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด
44/65 2 ก.ค. 2565 กิจกรรมค่ายวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ SC ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย
43/65 1 ก.ค. 2565 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565
42/65 27 มิ.ย. 2565 เข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 SC
41/65 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
40/65 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรมวัยใสใส่บาตร ระดับชั้น ม.2/2-ม.2/5
39/65 25 มิ.ย. 2565 กิจกรรมสอนเสริมโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
38/65 25 มิ.ย. 2565 กิจกรรมค่าย MEP First step to be genius 2022
37/65 24 มิ.ย. 2565 วันสุนทรภู่ ปี 2565
36/65 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรมวัยใสใส่บาตร
35/65 21 มิ.ย. 2565 การประกวดบรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
34/65 16 มิ.ย. 2565 พิธีไหว้ครู 2565
33/65 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)
32/65 1 มิ.ย. 2565 พิธีเข้าประจำกองและประดับเครื่องหมายอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
31/65 1 มิ.ย. 2565 การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
30/65 31 พ.ค. 2565 สพม.นพ.นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด
29/65 22 พ.ค. 2565 การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
28/65 18 เม.ย. 2565 ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
27/65 22 มี.ค. 2565 การดำเนินงานรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
26/65 21 มี.ค. 2565 พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
25/65 3 มี.ค. 2565 การสอบคััดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2565
24/65 2 มี.ค. 2565 โครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทย แผ่นดินแห่งบุญญาธิการ
23/65 1 มี.ค. 2565 ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจ สวดอภิธรรมงานศพคุณพ่อคุณครูนุชรี คำประสังข์
22/65 25 ก.พ. 2565 กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ห้องเรียนพิเศษ MEP
21/65 25 ก.พ. 2565 พิธีรับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
20/65 25 ก.พ. 2565 พิธีรับรางวัลพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
19/65 24 ก.พ. 2565 ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
18/65 24 ก.พ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2564
17/65 22 ก.พ. 2565 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
16/65 18 ก.พ. 2565 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาและทดสอบ CEFR (MEP)
15/65 18 ก.พ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ค่ายหุ่นยนต์เบื้องต้น) (MEP)
14/65 17 ก.พ. 2565 ค่ายหุ่นยนต์ (sc-ict)
13/65 15 ก.พ. 2565 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
12/65 14 ก.พ. 2565 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NETSAT
11/65 14 ก.พ. 2565 ผลการตัดสินโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
10/65 11 ก.พ. 2565 การมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9/65 11 ก.พ. 2565 การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8/65 9 ก.พ. 2565 การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
7/65 8 ก.พ. 2565 คณะอธิบดีศาลมอบเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
6/65 6 ก.พ. 2565 การสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564
5/65 4 ก.พ. 2565 กิจกรรมนิทรรศการนานาชาติ ปีการศึกษา 2564
4/65 2 ก.พ. 2565 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2564
3/65 27 ม.ค. 2565 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 100 ปีทำบุญตักบาตรหน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม
2/65 28 ม.ค. 2565 โรงเรียนอุเทนพัฒนาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษฯ
1/65 26 ม.ค. 2565 การตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนรูปแบบ On-Site