วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2565
 
ฉบับที่ วันที่ ภาพตัวอย่าง (คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด) หมายเหตุ
29/65 22 พ.ค. 2565 การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
28/65 18 เม.ย. 2565 ผลการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๑๐ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
27/65 22 มี.ค. 2565 การดำเนินงานรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
26/65 21 มี.ค. 2565 พิธีรับโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
25/65 3 มี.ค. 2565 การสอบคััดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบห้องเรียนหลักสูตรพิเศษ ปีการศึกษา 2565
24/65 2 มี.ค. 2565 โครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทย แผ่นดินแห่งบุญญาธิการ
23/65 1 มี.ค. 2565 ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจ สวดอภิธรรมงานศพคุณพ่อคุณครูนุชรี คำประสังข์
22/65 25 ก.พ. 2565 กิจกรรมทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ห้องเรียนพิเศษ MEP
21/65 25 ก.พ. 2565 พิธีรับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
20/65 25 ก.พ. 2565 พิธีรับรางวัลพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ การสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
19/65 24 ก.พ. 2565 ประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
18/65 24 ก.พ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำปี 2564
17/65 22 ก.พ. 2565 พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
16/65 18 ก.พ. 2565 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาและทดสอบ CEFR (MEP)
15/65 18 ก.พ. 2565 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ค่ายหุ่นยนต์เบื้องต้น) (MEP)
14/65 17 ก.พ. 2565 ค่ายหุ่นยนต์ (sc-ict)
13/65 15 ก.พ. 2565 กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา
12/65 14 ก.พ. 2565 กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NETSAT
11/65 14 ก.พ. 2565 ผลการตัดสินโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
10/65 11 ก.พ. 2565 การมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
9/65 11 ก.พ. 2565 การมอบเกียรติบัตรกิจกรรมทดสอบความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8/65 9 ก.พ. 2565 การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
7/65 8 ก.พ. 2565 คณะอธิบดีศาลมอบเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
6/65 6 ก.พ. 2565 การสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2564
5/65 4 ก.พ. 2565 กิจกรรมนิทรรศการนานาชาติ ปีการศึกษา 2564
4/65 2 ก.พ. 2565 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2564
3/65 27 ม.ค. 2565 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด 100 ปีทำบุญตักบาตรหน้าวัดมหาธาตุ จังหวัดนครพนม
2/65 28 ม.ค. 2565 โรงเรียนอุเทนพัฒนาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษฯ
1/65 26 ม.ค. 2565 การตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนรูปแบบ On-Site