111 ปี ปิยะมหาราชาลัย
ขอเชิญร่วมงาน 111 ปี ปิยะมหาราชาลัย
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ขอเชิญร่วมงาน 111 ปี ปิยะมหาราชาลัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยะมหาราช และบริเวณโรงอาหารหลังเก่า ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563  และขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อปรับปรุงโรงอาหารหลังเก่าและภูมิทัศน์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โดยกำหนดจัดตั้งกองผ้าป่าในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 และทอดถวายวันที่ 12 เมษายน 2564 

สามารถร่วมสมทบทำบุญได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียน ผ่านการสแกน QR Code