ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยมีบริการแจกที่คั่นหนังสือฟรี!!
...ห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้จัดบริการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนให้นักเรียนใช้บริการยืม - คืนหนังสือให้มากขึ้น
โดยจัดทำที่คั่นหนังสือแจกฟรี ให้นักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ 
คณะผู้จัดทำคุณครูห้องสมุดโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยพร้อมนักเรียนจิตอาสาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 
>>>> ติดตามกิจกรรมห้องสมุดได้ที่ fackbook/ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนมโพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2561,08:35   อ่าน 279 ครั้ง