ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และครูได้รับการคัดเลือกในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่

ขอแสดงความยินดี 

กับคุณครูศิลปกรณ์ จันทไชย และคุณครูนพศร สุวรรณโพธิ์ศรี และนักเรียนโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ได้รับการคัดเลือกในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ (ชื่อโครงงานการพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเเบบอัตโนมัติโดยใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์) และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จัดแสดงผลงานระดับนานาชาติ ณ ประเทศอินเดีย ในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2561,14:23   อ่าน 302 ครั้ง