ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและระเบียบของทางโรงเรียนให้นักเรียนได้ทราบ และถือปฏิบัติได้ถูกต้อง  

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,00:20   อ่าน 196 ครั้ง