ข่าวประชาสัมพันธ์
การทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562(Pre-M.1 P.Y.2561)
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยมีโครงการทดสอบประเมินความพร้อมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ได้มีการเตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนจึงได้จัดให้มีการทดสอบความรู้ Pre-M.1 P.Y.  คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครทดสอบประเมินความรู้ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 1623 ครั้ง