ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศเดิม และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ส

ยกเลิกประกาศเดิม และประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  (ใหม่)

ตามประกาศของที่โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่  22  เมษายน  2562 

      เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  พิจารณาแล้ว  และเพื่อให้การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  จึงให้โรงเรียนดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  ไม่ก่อนวันที่  2  พฤษภาคม  2562  โรงเรียนจึงขอยกเลิกประกาศ  ดังกล่าวข้างต้น

และประกาศรัสมัครใหม่

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 530 ครั้ง