ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 2) 09 ม.ค. 61
โรงเรียนธนาคารปิยะมหาราชาลัย (อ่าน 2) 09 ม.ค. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนตอบปัญหาโครงการรักษ์การอ่านบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ (อ่าน 32) 08 ม.ค. 61
การประกวดสวนหย่อมภายในโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 43) 08 ม.ค. 61
การประกวดนวัตกรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 29) 08 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม (อ่าน 54) 31 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 150) 26 ธ.ค. 60