เมนูพิเศษ
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2553
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนพิเศษ Education Hub
- ห้องเรียนพิเศษ MEP 
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SC-ICT)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- ห้องเรียนพิเศษ MEP
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SC, SCG)
- ห้องเรียนพิเศษภาษา (LG)

ต้อนรับ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายบรรจง ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เนื่องในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 
ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่สอบผ่านเข้าค่าย2 โครงการโอลิมปิก

ยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่สอบผ่านเข้าค่าย 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ประจำปี 2562

สาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่

นางสาวปฏิพร พรหมวงศ์ ม. 5/2
นายไชยวัฒน์ พนมวัฒนศักดิ์ ม. 5/2
นายปวเรศ ชมภูแก้ว ม. 4/3
นายพชร นึกชม ม. 3/4

สาขาวิชาดาราศาสตร์ ม. ปลาย ได้แก่

นางสาววรรณภา ลาพิมพ์ ม. 4/2

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การแข่งขัน Asia didac youth robot competition 2019
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ชนะเลิศ อันดับ 1- 4 (อันดับ 1-3 คะแนนเต็ม 100 คะแนน)​ คว้าแชมป์ประเทศไทย และเป็นตัวแทนประเทศไทย ในการแข่งขัน Asia didac youth robot competition 2019 ไปแข่งขันระดับโลก ในรายการ international youth robot competition 2020 ที่ประเทศรัสเซีย
ขอขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูทุกท่านที่สนับสนุน และขอแสดงความยินดีกับคุณครูสงกรานต์ และนักเรียนทุกคนครับ
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ (IEYI 2019) ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition ผลงาน “ผลิตภัณฑ์ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรไลเซทและสารสกัด จากสะเดา และใบแมงลักคา เพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทองในสวนผลไม้” โดย นายอภิลักษณ์ ไวกูณฐ์เวศม์ และนายชยุตพงศ์ ชัยมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย (จ.นครพนม) ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลspecial awards
โดยมี คุณครูศิลปกรณ์ จันทไชย เป็นคุณครูที่ปรึกษา
สำหรับการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในงาน International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2019) มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน มาเก๊า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC)​ 2019
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายศิริชัย ไตรยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมาหาราชาลัย มอบดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ที่ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Youth Robot Competition (TYRC)​ 2019 ชิงแชมป์ตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้
 
คลิกเข้าชมรายละเอียด

สื่อความรู้ Digital Literacy & Citizenship

คลิกชมสื่อประกอบ โครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีและสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัยบนโลกออนไลน์

(Digital Citizenship to Promote Literacy & Civic Participation)

 
แก่งกะเบา มินิมาราธอน
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 นายธีรวิทย์ พิมราช ครูผู้ฝึกสอน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "แก่งกะเบา มินิมาราธอน" ผลการแข่งขันดังนี้
1. เด็กหญิงสุวณี  คำชนะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. (Over all หญิง)
2. เด็กหญิงพฤติพร  สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง ประเภทฟันรัน ระยะทาง 6.7 กม.
Speech Contest
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางสุวรรณา  ธานี ครูผู้ดูแลนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน Speech Contest หัวข้อ Illuminated Fire Festival (Lai Rua Fai Festival) จัดโดยมหาวิทยาลัยนครพนม ผลการแข่งขันดังนี้
 - นางสาวอาทิตยา  จันทะโคตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 - นางสาวฌัชชา ล้านแปง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 นางสาวสวรรยา  โคตรเคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 และนางสาวณัฐธินันท์ สุวรรณมาโจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 ได้รับเงินรางวัลคนละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนปิยะมหาราชาลัยรับรางวัลเกียรติยศจากผลงานปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-20 พ.ค. 2562 ณ  ร.ร.บดิยทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์ 2 )  จำนวน 4 รางวัลคือ 
1. เกียรติบัตรรางวัลศูนย์ขับเคลื่อนศูนย์ครอบตรัวพอเพียง ระดับดี
2. เกียรติบัตรรางวัลการขับเคลื่อนด้านศาสนา วัฒนธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์
3. ด้านประชาธิปไตย
4. โล่รางวัลต้นแบบโรงเรียนขยายเครือข่ายศูนย์ครอบครัวเพียง
คณะทำงานขอขอบพระคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ร่วมด้วยช่วยกันและให้การสนับสนุนทำให้การขับเคลื่อนฯ ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
ตามประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียน และดำเนินการมอบตัวในวันที่ 8 เมษายน 2562 เรียบร้อยแล้วนั้น จำนวนนักเรียนยังไม่ครบตามแผนการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ดังนี้ 
1. กลุ่มการเรียน SC จำนวน 2 คน สำรอง 10 คน 
2. กลุ่มการเรียน SC-ICT จำนวน 1 คน สำรอง 10 คน 
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและมอบตัววันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องวิชาการ ชั้น 1 อาคารกันเกรา 
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ 
- ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 144 คน (สำรอง 10 คน)
- นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 85 คน (สำรอง 10 คน)
- เงื่อนไขพิเศษ จำนวน 3 คน

ขอให้นักเรียน (โดยผู้ปกครอง) มารายงานตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด ซึ่งหากนักเรียนไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

คลิกดาวน์โหลดประกาศด้านล่างนี้

หรือทางช่องทาง Official Facebook Fanpage โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
https://www.facebook.com/piya.ac.th/photos/pcb.1066556546888359/1066556160221731/?type=3&theater
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (เขตพื้นที่ทั่วไป)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (เขตพื้นที่บริการ)
ยกเลิกประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ SC
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมสำรอง ครั้งที่ 4)
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ MEP,SC,SC-G
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมสำรอง ครั้งที่ 3)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเต
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมสำรอง ครั้งที่ 2)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษกลุ่มคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (MEP)
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Sc) 
ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ (Sc-G) 
ห้องเรียนพิเศษนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านภาษา สู่ความเป็นเลิศ (LG)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษต่อไปนี้
- ห้องเรียนพิเศษ SC
- ห้องเรียนพิเศษ SC-ICT
- ห้องเรียนพิเศษ Education Hub
- ห้องเรียนพิเศษ MEP

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
- ประกาศ
- รายชื่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (LG)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (MEP)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (Sc-G)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (Sc)