ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Application Nextschool (อ่าน 817) 10 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณ สพม.22 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ่าน 599) 23 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการทำประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ม.2,ม.3,ม.5 และม.6 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 644) 21 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 740) 14 พ.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1738) 03 เม.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1052) 03 เม.ย. 61
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา (อ่าน 1136) 29 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1236) 13 มี.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1875) 12 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1089) 09 มี.ค. 61
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1773) 07 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (อ่าน 858) 15 ก.พ. 61
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (อ่าน 1020) 11 ก.พ. 61
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1685) 08 ก.พ. 61
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ม.1 โครงการ Education Hub (อ่าน 787) 06 ก.พ. 61
รายละเอียดการสมัครโครงการห้องเรียน Mini English Program (MEP) (อ่าน 848) 05 ก.พ. 61
กิจกรรม Piya Science Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 594) 25 ม.ค. 61
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ่าน 935) 19 ม.ค. 61
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 45) 09 ม.ค. 61
โรงเรียนธนาคารปิยะมหาราชาลัย (อ่าน 105) 09 ม.ค. 61
การประกวดสวนหย่อมภายในโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 714) 08 ม.ค. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญชวนตอบปัญหาโครงการรักษ์การอ่านบูรณาการ 8 กลุ่มสาระฯ (อ่าน 776) 08 ม.ค. 61
การประกวดนวัตกรรมโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 649) 08 ม.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม (อ่าน 753) 31 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2811) 26 ธ.ค. 60